Școala după școală

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.

Programul SDS se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu ( în funcţie de orarul fiecărui nivel de  studiu), la școlii, în situația în care deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin  specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu  dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de  încurajare a lecturii independente etc.),  ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de  tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate  mai sus.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/ organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană), pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,  activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică) și  pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile. 

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12 elevi), constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi  organizaţii partenere abilitate.

Cadru normativ: 

 Ordinul MEN nr. 4802 din 31.08.2017 modificarea si completarea Metodologiei SDS.pdf

 ORDIN 5349_2011_Programul scoala dupa scoala.zip

Ziua porților deschise

Sâmbătă 2 martie 2019, orele 9-13, viitorii elevi ai claselor pregătitoare, însoțiți de părinți, sunt invitați să viziteze școala....Mai multe +

Evenimente

Dec
01

România 100

Detalii +

Dec
18

Eveniment 3 11pm-12pm

Detalii +

Dec
31

Eveniment 2 14pm-18pm

Detalii +

Prezentare video

Galerie foto